Skoolfonds vir 2019:

 • 1ste kind: R830.00
 • 2de kind: R780.00
 • 3de kind of meer: R730.00
 • Skoolgelde is betaalbaar oor 11 maande (Januarie – November).
 • Die skool verkies dat alle skoolfondsbetalings met debietorder betaal word, alternatiewelik kan skoolgelde per EFT inbetaal word. Geen kontant sal aanvaar word vir die betaling van skoolfonds nie.
 • Debietordervorm kan by die finansiële kantoor afgehaal word.
 • Alle skoolfondsgelde moet volop betaal wees vir die jaar teen 7 Desember.
 • Bankbesonderhede:

Rekeningnaam: Laerskool Suikerbos

Bank: ABSA

Rekening nommer: 2860490199

Taknaam: Drie Riviere

Tak: 334-537

Verwysing: Skoolfonds rekeningnommer (word aan elke gesin toegeken bv. 3PIEN06)

 

 School fees for 2019:

 • 1st child: R830.00
 • 2nd child: R780.00
 • 3rd child and more (per child): R730.00
 • School fees are payable over 11 months (January – November).
 • The school prefers that all school fees are paid with a debit order. Alternatively it can be paid with an EFT. No cash will be accepted as payment for school fees.
 • The debit order form is available at the financial office.
 • All school fees must be paid in full on or before 7 December.
 • Banking details:

Account name: Laerskool Suikerbos

Bank: ABSA

Account number: 2860490199

Branch name: Three Rivers

Branch code: 334-537

Reference: School fee account number (allocated per family, for example 3PIEN06)