Ons glo daaraan om ons kleuters te beloon vir deelname.

We believe in rewarding our children for participating in activities.