Laerskool Suikerbos Primary Skool Uniform

Beskrywing

Verskaffers

Dogters Formele Someruniform

 
Skoolrok met embleem en omboorsel om kraag en op moue Sedgars
Maroon ski-pants onder skoolrok Sedgars
Kort wit skoolsokkies Enige plek beskikbaar

Seuns Formele Someruniform

 
Wit kortmou hemp Enige plek beskikbaar
Lig bruin kortbroek Sedgars

 

Lig bruin lang kouse Sedgars

Dogters en seuns Vrydagdrag

 
Nuwe Sporthemp Skool Klerebank
Nuwe Vrydag sportbroek Skool Klerebank
Dogters – kort wit skoolsokkies

Seuns – “secret socks”

Donker tekkies

Enige plek beskikbaar

Dogters Formele Wintersuniform

Grys langbroek Enige plek beskikbaar
Wit langmou hemp Enige plek beskikbaar
Maroon trui of “pull-over” Sedgars

 

Lang grys kouse Enige plek beskikbaar
Skoolbaadjie (nie verpligtend nie) Sedgars
Sweetpaktop (vervang bestaande Drimac) Skool Klerebank

Seuns Formele Winteruniform

Grys langbroek Enige plek beskikbaar
Wit langmou hemp Enige plek beskikbaar
Maroon trui of “pull-over” Sedgars

 

Lang grys kouse Enige plek beskikbaar
Skoolbaadjie (nie verpligtend nie) Sedgars
Sweetpaktop (vervang bestaande Drimac) Skool Klerebank

Dogters en Seuns Erekleure

 
Skoolbaadjie met erekleure skoolwapen, koord en balkies Sedgars

Erekleure koord, skoolwapen en balkies is slegs by skool beskikbaar

Erekleuredas Sedgars

Ouer moet erekleurdas brief met blou stempel by kantoor afhaal

Dogters en Seuns Winter Vrydagdrag

Nuwe Sporthemp (kortmou hemp – selfde as somer sporthemp) Skool Klerebank
Sweetpak Skool Klerebank
Donker tekkies Enige plek beskikbaar
Grys skoolkouse Enige plek beskikbaar

Dogters Standaard sportklere (Hokkie, Netbal, Landloop, Tennis)

Nuwe Sportrok Skool Klerebank
Maroon “ski-pants” onder sportrok Skool Klerebank

Seuns Standaard Sportklere (Hokkie, Rugby, Krieket, Landloop, Tennis)

Nuwe Sporthemp Skool Klerebank
Nuwe Vrydag Sportbroek, behalwe as die afrigters anders spesifiseer Skool Klerebank

GEWONE DRAG

DOGTERS

 • Hare moet vasgemaak wees
 • Geen kort rokke, rompies of kortbroeke
 • Geen kort of stywe toppies
 • Geen geskeurde hempies
 • Geen geskeurde denims of kortbroeke
 • Geen hoë hak skoene
 • Geen oormatige juweliersware
 • Geen rekbroeke (leggings)
 • Geen onderklere mag sigbaar of uitsteek nie (veral bra bandjies)

 SEUNS

 • Hare mag nie gejel word nie
 • Geen geskeurde hempde of t-hemde
 • Geen geskeurde denims, kortbroeke of langbroeke
 • Geen juweliersware

HARE  –  SEUNS:

 • Hare moet kort en netjies wees. Geen steps, mohawks, comb-overs, dread locks, afro’s, table top haarstyle of mullets word toegelaat.
 • Geen kleurstowwe of stileermiddels soos gel of mousse nie.
 • Die hoof het die finale sê oor die aanvaarbaarheid (of nie) van haarstyle.

 

BYKOMSTIGHEDE  –  SEUNS:

 • Seuns dra hoegenaamd geen bykomstighede soos bv. goue kettings, oorbelle, ander juwele, ringe of grimering nie. Enige bandjies sal afgesny word.

 

HARE  –  DOGTERS:

 • Strikke, “scrunchies” en haarbande is toelaatbaar op die volgende voorwaardes:
  • Dit moet in die skoolkleure (maroen, beige en bruin) wees.
  • Dit moet smaakvol en klein wees.
  • Dit moenie versierings (soos bv. krale en pêrels) hê nie.
 • Indien hare aan die kraag raak, moet dit vasgebind word. Geen loshangende hare in die gesig of nek nie.
 • Kuiwe moet kort en netjies wees.
 • Geen kleurstowwe of stileermiddels nie.
 • Geen knippies of rekkies met figuurtjies of goue of silver versiersels nie.
 • Geen krale mag in hare gedra word nie

 

GRIMERING:

 • Geen onderlaag of maskara word toegelaat nie.
 • Geen naellak (selfs kleurlose) op vinger- of toonnaels nie.

 

NAELS:

 • As hand met palm na bo gedraai word, mag naels nie verby vingerpunte gesien word nie.

 

JUWELE:

 • Geen armbande (dit sal afgeneem word en in die kluis toegesluit word en kan eers aan die einde van die kwartaal afgehaal word).
 • Plastiekbandjies sal afgesny word.
 • Slegs een (gewone) seëlringetjie.
 • Slegs skoolgerigte aansteekspelde of wapentjies – soos voorgeskryf.
 • Geen hangertjies.
 • Geen naeltjieringe.

 

 

 

 

Laerskool Suikerbos Primary School Uniform

Clothing Description

Suppliers

Girls’ Formal Summer Uniform

 
School dress with Emblem and piping around the collar and sleeves Sedgars
Maroon ski-pants underneath dress Sedgars
White School short Socks Anywhere available

Boys’ Formal Summer Uniform

 
White short-sleeve shirt Anywhere available
Light brown pants Sedgars

 

Light brown socks Sedgars

Girls and Boys Summer Friday-wear

 
New Sports shirt School Clothing Bank
New Friday shorts School Clothing Bank
Short white school socks – Girls

Secret socks – Boys

Dark tekkies

Anywhere available

Girls’ Formal Winter Uniform

Grey long pants Anywhere available
White long-sleeve shirts Anywhere available
Maroon jersey or pull-over Sedgars

 

Long grey school socks Anywhere available
School Blazer for formal wear (not compulsory) Sedgars
Tracksuit top (replaces existing Drimac) School Clothing Bank

Boys’ Formal Winter Uniform

Grey long pants Anywhere available
White long-sleeve shirts Anywhere available
Maroon jersey or pull-over Sedgars

 

Long grey school socks Anywhere available
School Blazer for formal wear (not compulsory) Sedgars
Tracksuit top (replaces existing Drimac) School Clothing Bank

Girls and Boys Honorary Colours

 
School Blazer with Honorary Colours School badge, cord and badges Sedgars

Honorary school badge, cord and badges only supplied by Suikerbos

Honorary Colours Tie Sedgars

Parent must give confirmation letter from school with blue stamp

Girls and Boys Winter Friday-wear

New Sports Shirt (short sleeves; same as Summer Sports Shirt) School Clothing Bank
Tracksuit School Clothing Bank
Dark tekkies Anywhere available
Grey school socks Anywhere available

Girls’ Standard Sports clothes (Hockey, Netball, Cross-country, Tennis)

New Sports dress School Clothing Bank
Maroon ski-pants underneath dress School Clothing Bank

Boys’ Standard Sports clothes (Hockey, Rugby, Cricket, Cross-country, Tennis)

 

New Sports shirt School Clothing Bank
New Friday Summer shorts, unless otherwise specified by the Sports Coach School Clothing Bank

 

CIVVIES:

GIRLS:

 • Hair must be in a pony tail
 • No short dresses, skirts or shorts are allowed
 • No short or tight tops are allowed
 • No torn or ripped shirts or t-shirts
 • No torn or ripped jeans, shorts or pants
 • No high heels
 • No excessive jewellery are allowed
 • No stretch pants or leggings are allowed
 • Underwear must not be visible (including bra straps)

 

BOYS

 • Hair may not be gelled
 • No torn or ripped shirts or t-shirts
 • No torn or ripped jeans, shorts or pants
 • No jewellery

 

HAIR  –  BOYS:

 • Hair must be short and neat. No steps, mohawks, comb overs, dread locks, afro’s, table top hairstyles or mullets are allowed.
 • No dyes or styling products like gel or mousse are allowed.
 • The latest fashion trends are acceptable if approved by the principal and staff and if it is presented neatly and in an acceptable way.

 

ACCESSORIES  –  BOYS:

 • No accessories are allowed!
 • Plastic bands will be cut.

 

HAIR  –  GIRLS:

 • Bows, scrunchies and hair bands in school colours are allowed, i.e. maroon, brown or beige. It must be small.
 • No decorations like pearls, beads, flowers or diamonds are allowed.
 • If the hair touches the collar, it must be fastened. No loose hair in the face or neck.
 • Fringes must be short and neat.
 • No dyes or styling products (wet-look) are allowed.
 • No hair slides, rubber bands with figurings or gold or silver adornments are allowed.

 

MAKE-UP:

 • No make-up are allowed (foundation or maskara).
 • No nail polish on fingernails or toenails are allowed – not even clear polish are allowed.

 

NAILS:

 • Nails may not be visible past the fingertips, when hand palms are turned upwards.

 

JEWELRY:

 • No bracelets are allowed (it will be confiscated and locked in the safe to be collected at the end of the term).
 • Plastic bands will be cut.
 • Only one signet-ring is allowed.
 • Only small gold or silver ear studs are allowed. No diamond/coloured earrings are allowed.
 • Lapel badges must be related to school activities e.g. Sport, cultural-or academic badges.
 • No pendants are allowed underneath or with the school uniform.
 • No visible belly-button rings are allowed.
 • No jewelry is allowed for boys.