facebook

Me Anien Maritz doen wonderlike werk in Suikerbos se biblioteek. Dit is Afrika week en hierdie uitstalling is in die biblioteek te sien. Daar is boeke te kus en te keur oor die onderwerp. Tannie Anien lees ook die mooiste stories vir ons kinders.
Ms Anien Maritz does wonderful work in our Suikerbos library. This week is Africa week and there is a beautiful presentation in the library. There is a great variety of books to choose from regarding the theme this week. Ms Anien also reads the most beautiful stories to our children.

1 2 ... 7