Halfdagfooie – oor 11 maande /Half day fees – over 11 months

                                    Per maand/per month

HALFDAG (08:00 – 13:00)

1e kind/1st child                   R1 170

2e kind/2nd child                  R1 120

3e kind/3rd child+                 R1 070

Naskool (Per kind)               R420

 

Voldagfooie – oor 11 maande /Full day fees – over 11 months

                                    Per maand/per month

VOLDAG (08:00 – 17:00)

1e kind/1st child                   R1 590

2e kind/2nd child                  R1 540

3e kind/3rd child+                 R1 490

Aftercare (Per child)             R420

 

Bankbesonderhede: Fooie kan in die volgende rekening inbetaal word.

Banking details: Fees to be pain into account

Bank                                                  –           ABSA

Rek Nr./Acc no.                                 –           2860490199

Naam/Name                                      –           L/S Suikerbos

Takkode/Branch code                       –           334-537

Verwysing is baie belangrik/Reference is very important

Kind se naam en Suikerbekkie bv. N.Botha (S.Bekkie) / Child’s name and Suikerbekkie example: N Botha (S Bekkie)

 

Voorraadgelde/Apparatus money

R500 per kleuter / R500 per learner – Eenmalig in Januarie / A once-off payment in January.  Voorraadgelde kan in die ABSA-rekening inbetaal word / Apparatus money can be paid into the ABSA-account.

 

NB: Voorraadgelde moet by inskrywing betaal word, nie terugbetaalbaar nie.

VERY IMPORTANT: Apparatus money must be paid with enrolment, non-refundable.