Visie & Missie

Visie

Kwaliteit onderrig waardeur elke leerling daartoe instaat gestel word om sy/haar volle potensiaal binne ‘n multikulturele samelewing te ontwikkel.

Missie

Laerskool Suikerbos Primary, in samewerking met die ouers, poog om leerders toe te rus met hoë akademiese standaarde, integriteit en leierskap wat verantwoordbare landsburgers sal oplewer.

Vision

Quality education will enable each learner to develop his/her full potential within a multi-cultural society.

Mission

Laerskool Suikerbos Primary, in partnership with its parents, seeks to instill in its students high standards for academic scholarship, integrity, leadership and responsible citizenship.