INTERSKOLE REDENAARS

Agt van ons leerders het aan die Interskole redenaarskompetisie deelgeneem. As gevolg van die COVID-19 pandemie moes leerders self inskryf en d.m.v. video-opnames aanlyn deelneem. Hier is ons uitmuntende uitslae:

  • Zander Olivier gr6 : Afrikaans Voorbereide toespraak – A++
  • Emma Keyser gr3: English Prepared Speech – A+
  • Jason Keyser gr7: English Prepared Speech – A++
  • Jaques Viljoen gr3: Voorbereide toespraak – A+
  • Cathy Greyvenstein gr6: Voorbereide toespraak – A++
  • Annika Viljoen gr6: Voorbereide toespraak – A++
  • Libby Greyvenstein gr7: Voorbereide toespraak – A +
  • Selna van As gr6: Voorbereide toespraak – A +
  • Barend van As gr4: Voorbereide toespraak – A++

Libby en Cathy Greyvenstein het ook aan die Onvoorbereide redenaars via Zoom deelgeneem en ‘n A++ en A onderskeidelik verwerf.

 

Libby Greyvenstein en Emma Keyser is gekies om aan die Nasionale Ronde van die Interskole Redenaars deel te neem. Libby Greyvenstein het ‘n tweede plek nasionaal verwerf in die Afrikaans onvoorbereide toepraak gr 7-afdeling. Emma Keyser het deelgeneem aan die English public speaking prepared speech gr2.